Misbrug af narko på skolen

Da vi i februar i år fik et tip anonymt og afleveret til ledelsen her på skolen, satte det en større proces i gang. Tippet handlede om, at der var begyndt at brede sig et misbrug af både hash og stærkere narkotiske stoffer blandt eleverne, og at misbruget foregik på skolens område, hvor vi jo altså har en del elever boende i kostafdelingen. Den slags er jo både ulovligt og i absolut modstrid med skolens politik. Noget måtte gøres og hurtigt.

Narkotest af alle elever

Efter et længere møde samme aften med alle lærere, forældrebestyrelsens repræsentanter og en lokal politibetjent blev det besluttet, at vi ville screene samtlige elever. Dermed ville vi fjerne mistanke fra alle, der var uskyldige og samtidig identificere de elever, der var skyldige, så vi kunne håndtere dem. Vi lagde også en plan, der gik ud på at hjælpe de ramte elever først – og bortvise dem, hvis de ikke omgående gik ind i en afvænning og en løbende kontrol.

Vi købte en større forsyning af narkotests her – og så tog vi affære. Den følgende onsdag en time før skoleslut kaldte vi samtlige elever sammen i gymnastiksalen. Her blev det meddelt, at alle uden undtagelse skulle have en narkotest her og nu, og at enhver, der ikke ville dette, omgående ville blive bortvist fra skolen.

Alle gik med – sikkert fordi ingen turde risikere bortvisningen. Det sørgelig resultat var, at 5 elever testede positivt efter en test. De blev sendt direkte til samtale med en psykolog sammen med deres forældre, og heldigvis valgte de 4 af dem at indlede en afvænning.

Vi kører i dag løbende og uanmeldte tests for narko og også deciderede hash test – denne slags – og det har reelt løst problemet på skolen. Vi har nogle få gange fanget et par hash-positive, og de har fået samme mulighed for behandling, som den, vi oprindeligt gav til alle misbrugerne.

Narko og hash kan aldrig nogensinde tillades på skolen – det ødelægger de unges liv!