Efterskolen er meget mere end en skole

Efterskoleophold, et skolevalg for livet

Efterskoler er kort og godt kostskoler med helt almindelig eksamensorienteret undervisning. Men de er også meget mere end det.

Der findes nemlig mere 250 efterskoler i Danmark, og de er alle sammen vidt forskellige. For selvom de har de basale fag som dansk og matematik til fælles, er det valgfagene, fritidsaktiviteterne og sammenholdet eleverne imellem, der gør den helt store forskel.

Efterskolerne er et tilbud til alle unge mellem 14 og 18 år. I enkelte tilfælde kan der også gives dispensation, så elever over 18 år kan optages. Fordi efterskolerne optager elever i den undervisningspligtige alder, skal skolerne tilbyde eleverne en undervisning, der svarer til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og eleverne skal som hovedregel også have mulighed for at aflægge folkeskolens afgangsprøver.

Når de faglige krav er opfyldt, er der til gengæld plads til en del spræl. Rent lovgivningsmæssigt hører efterskolerne nemlig under loven om frie kostskoler, og den enkelte efterskole vælger selv sit idégrundlag, der fastsættes i skolens vedtægter.

Det betyder, at der findes et hav af forskellige efterskoler. Idrætsefterskoler, naturefterskoler, kristne efterskoler og meget mere, men der findes selvfølgelig også efterskoler, der er knap så specifikke. Fælles for dem alle er dog, at eleverne bor og spiser på skolen. Læs også denne artikel.

Der er størst søgning til efterskolerne blandt de ældste elever, altså 10. klasse. Mange elever bruger et efterskoleophold til at få et andet syn på livet, nye sociale kompetencer eller opgradering af boglige evner.