Friskoler har foden under eget bord

En friskole er en selvejende institution, der ligesom alle andre grundskoler tilbyder undervisning for børn fra 0. til 10. klassetrin – eller Friskoler. Uafhængige frie skoler fra første klassei hvert fald på en del af klassetrinene.

Friskoler opstår som oftest som et forældreinitiativ, når en kommunal grundskole lukkes, eller der af andre grunde opleves mangel på en bestemt type skole i et område. Det kan for eksempel være skoler med ekstraordinært fokus på natur, drama, musik eller en religiøs overbevisning.

Når en gruppe mennesker vælger at starte en friskole, sker det på baggrund af Grundlovens §76, der fastslår, at vi i Danmark har undervisningspligt, men ikke skolepligt. Friskolerne er altså et alternativ til folkeskolen og hører under Friskoleloven, hvilket betyder, at undervisningen på friskolerne ”skal stå mål med undervisningen i folkeskolen”.

Friskolerne er langt fra nye i Danmark. Faktisk går friskoletraditionen helt tilbage til midten af 1800-tallet, og derfor findes der den dag i dag friskoler og privatskoler, der er over 150 år gamle. De ældste skoler er ofte inspireret af Christen Kold og N.F.S. Grundtvig, mens de nyere skoler ofte er grundlagt på ganske andre værdigrundlag eller religioner.

Fordi friskolerne er selvejende institutioner, der drives af en forældrevalgt bestyrelse, bestemmer skolerne selv, hvilke elever, der kan optages på skolen. Man kan altså sætte en række krav, eleverne skal leve op til for at blive optaget på den enkelte skole, men på langt de fleste danske friskoler er de eneste krav, at eleven opfører sig acceptabelt og ønsker at modtage undervisning.

Friskolerne modtager dels skolepenge fra eleverne på skolen, men de får også 75% af den gennemsnitlige folkeskoleudgift som tilskud fra staten. Dertil kommer bygnings- og fripladstilskud. De fleste friskoler klarer administrationen via it-systemer specielt lavet til de frie skoler.

Friskoler er grundskoler, der underviser børn fra børnehaveklassen til 10. klasse. Rent praktisk virker de under Friskoleloven, hvor der helt generelt står, at friskolerne ”skal stå mål med undervisningen i folkeskolen”.