Elever med et misbrug

Det er en trist tendens, vi har set vokse de senere år, og der er intet, der tyder på, det bliver bedre lige med det samme. Det er helt unges misbrug af både hash, alkohol og desværre også decideret narkotika, jeg taler om. Og det er skræmmende at konstatere, at selv børn i 12-13 års alderen har et kontinuerligt misbrug. Og hvordan ved vi så det?

Vi tester for hash og narkotika

Her på skolen indførte vi for vel snart 4 år siden en obligatorisk test af alle nye elever inden indskrivning og en lige så obligatorisk og “tilfældig” test af eksisterende elever løbende i deres tid her på stedet.

Det gjorde vi, fordi vi havde en formodning om, at der var et problem, men vi havde ingen anelse om, hvor omfattende det egentlig var. Og det chokerede os, da vi efter den første runde af hashtest indså, at det var over 30% af eleverne, der var i problemer.

Test er nu en del af hverdagen her

Siden dengang har vi brugt oceaner af ressourcer på at formulere en politik, som alle kommende elever sættes grundigt ind i – og som deres forældre accepterer. Blandt mange andre elementer er en accept fra hver elev og dennes forældre om, at vi her på skolen til enhver tid kan afkræve eleven at lade sig underkaste en test.

Som udgangspunkt benytter vi os af de såkaldte spyttest, da disse er mindre invasive for eleven og i øvrigt 100% stabile. Vi køber naturligvis kun de bedste narkotest, der findes: https://www.narkotikatest.dk/

Hvis en test kommer ud positiv, tager vi en ny test – denne gang som en urintest. Er den også positiv, afhænger det videre forløb af eleven. Hvis denne indrømmer et misbrug, iværksætter vi et hjælpeprogram. Hvis eleven nægter, skal der testes på et laboratorium – og herefter bortvises eleven, hvis der testes positivt.

Vi ønsker at hjælpe – men kun at hjælpe dem, der vedstår problemet.