Træpillefyr

Når man bor lidt udenfor byen, er der ikke mulighed for at få fjernvarme lagt ind i huset, så vi har i mange år opvarmet huset med et oliefyr. Men her for nogle måneder siden faldt vores nedgravede olietank for aldersgrænsen, så den skulle sløjfes og enten helt fjernes eller fyldes op med sand.

Vi valgte at få den gravet op, og da vores oliefyr og fyrkedlen samtidig var modne til udskiftning, valgte vi i stedet at få installeret et nyt fyr til træpiller, fordi de moderne træpillefyr efterhånden er blevet så avancerede, at de er meget nemme at bruge i det daglige.

Vores nye fyr har et temmelig stort magasin til træpillerne, så jeg skal bare sørge for at fylde magasinet op cirka en gang om ugen i den kolde tid, hvor der bruges mest, mens mængden i magasinet i sommerhalvåret holder op til tre uger.

Efterfølgende har jeg knoklet med at fylde hullet fra den gamle olietank op med grus. Det var noget af et arbejde, for hullet var stort, så jeg måtte køre rigtig mange læs grus i trillebøren fra indkørslen og om til hullet.

Og nu har min kone fået en ide, som giver mig endnu mere hårdt arbejde, for hun vil gerne have anlagt et par højbede ovenpå hullet fra olietanken. Dem vil hun bruge til at dyrke nogle krydderurter samt almindelig grønsager som ærter og gulerødder.

Vi har indgået den aftale, at jeg anlægger højbedene, hvorefter det er hendes opgave at tilså dem og passe grønsagerne.