Trådløst netværk på skolen

I mit arbejde som efterskolelærer har jeg daglig glæde af trådløst netværk på skolen. Jeg bruger det blandt andet til at forberede mig og til at rette elevernes afleveringer. De afleverer over nettet, og på den måde slipper jeg for at sidde med en masse papirer. Allermest har jeg stor gavn af trådløst netværk i min undervisning på efterskolen.

Ved at inddrage trådløst netværk i timerne, er der mange ting, der bliver både lettere og sjovere. Først og fremmest slipper jeg for at printe papirer ud, da eleverne kan hente dem over efterskolens net. På efterskolen har vi nemlig fået indført et intranetsystem, hvor vi som lærere kan lægge dokumenter op til eleverne over trådløst netværk. Det er dejligt, at jeg ikke skal bruge tid på at printe ud før timen. Sommetider kan vi jo alle være uheldige at glemme det, og så er det træls at spilde kostbar undervisningstid. Skal jeg hen og printe ud midt i timen, går den plan jeg har lagt for undervisningen i vasken.

Bruger elevernes kompetencer.

Trådløst netværk er også en snild måde at gøre brug af efterskoleelevernes kompetencer. De lærenemme unge mennesker kan så meget med elektronikken. Det mener jeg, er med til at understrege vigtigheden af, at vi som efterskolelærere skal sørge for at bygge ovenpå. Det er nemlig oplagt, at vi gør brug af de gode evner, eleverne har. Jeg sørger derfor for, at brugen af trådløst netværk er indlagt i alle mine undervisningstimer. Omfanget varierer en smule fra gang til gang, da det nogle gange er mere oplagt end andre gange. Som underviser betyder det, at jeg skal være kreativ. Det er nødvendigt at tænke ud af boksen og planlægge undervisningen herudfra. På den måde udvikler jeg mig som efterskolelærer, mens jeg samtidig også udfordrer mine elever.

Eleverne engageres og interessen fastholdes.

Ikke mindst fastholdes efterskoleelevernes interesse i undervisningen ved brugen af trådløst netværk. Eleverne kan eksempelvis selv sidde i smågrupper og søge viden om et emne, som de senere kan fremlægge for resten af klassen. Der er også mulighed for at øve staveord online og meget mere. Det er altså muligt at gøre brug af en aktiv læringsform ved hjælp af trådløst netværk. Det ved jeg, at mine elever sætter stor pris på. Som de selv siger, så slipper de for at skulle høre på mig hele tiden, og det kan man vel ikke fortænke dem i.

Generelt set oplever jeg, at min brug af trådløst netværk på efterskolen giver engagerede elever. Elever, der har lyst til at lære og deltage i undervisningen. Det er en dejlig fornemmelse. Det er dét, der giver mig lysten til at være efterskolelærer.

Jeg mener, at alle efterskolelærere kan stille sig selv det spørgsmål, om undervisningstimerne skal være kedelige eller spændende? Forhåbentlig vil de allerfleste svare sidstnævnte. Jeg vil i hvert fald mene, at der kommer mest ud af, at efterskoleeleverne oplever en aktiv og nuanceret undervisning med brug af trådløst netværk. Hvordan ville vi ikke selv have det med at skulle sidde og lytte hele tiden?

Trådløst netværk er en uden tvivl en kæmpe investering i elevernes læring. Det er nemlig med til at give denne anderledes undervisning, som eleverne finder spændende.