Foredrag om PTSD

Jeg var til et foredrag i sidste uge på skolen, og det handlede om primært veteraner, der er ramte af PTSD efter en eller flere udsendelser til krigszoner. Det var et utroligt interessant foredrag, og det gav i den grad stof til eftertanke for os, der var tilhørere. Foruden veteraner er der faktisk andre grupper, der bliver ramte af PTSD, og et af de emner, der blev berørt, var det faktum, at alt for få virksomheder og offentlige institutioner har et beredskab til at håndtere dette.

Psykologhjælp i konstant beredskab

En af de ting, der blev slået kraftigt på fra samtlige, der led af en eller anden form for PTSD var, at et lynhurtigt og professionelt beredskab med psykologhjælp og krisehjælp ville have haft en afgørende positiv indflydelse på dem – hvis den havde været tilstede altså.

Vi hørte så også fra en person, der faktisk havde fået den hjælp via sin arbejdsplads, der har et abonnement hos Nordisk Krisekorps, som tilbyder blandt andet psykologhjælp og krisehjælp døgnet rundt i Skandinavien: http://nordiskkrisekorps.dk/

Det vakte en del interesse blandt både publikum og talerne, der alle mente, at det var en interessant indgangsvinkel. Dette blev yderligere forstærket af en debat om økonomien, hvor denne person så kunne meddele, at han havde kunnet nøjes med ganske få sygedage, fordi han havde fået den akutte psykologhjælp, han havde brug for.

Du kan læse mere om den mulighed her: Psykologhjælp døgnet rundt

Mange er ladt i stikken

Generelt er alt for mange ladt i stikken af både arbejdsgivere og det offentlige, og meget ofte er det på grund af manglende viden om stress, krisehjælp og de efterfølgende komplikationer, der kan indbefatte PTSD og meget andet.

Der var enighed om, at det er nødvendigt at lære at betragte psykiske skader og pre-skader på samme niveau som de fysiske. Ingen ville jo drømme om at putte et plaster på et alvorligt åbent sår og så bare bede den tilskadekomne om at arbejde videre. Samme holdning skal vi have opdyrket til det psykiske åbne sår!