Flere får råd til at sende børnene på efterskole

Når Nikolaj på 14 eller 15-årige Signe beder om lov til at komme på efterskole, vil de fleste forældre hurtigt begynde at tænke på de økonomiske aspekter af sådan et ophold. For i Danmark ser de fleste mennesker positivt på efterskolen som institution, men det ER en betydelig udskrivning, der skal til, hvis junior skal på efterskole. Heldigvis tyder det dog på, at flere og flere vil få mulighed for at benytte det helt unikke tilbud, et efterskoleophold er, i fremtiden.

Tilskud til efterskolerne hæves igen.
For efter flere år, hvor statstilskuddet til efterskolerne er blevet skåret ned, er bøtten nu vendt rundt, så tilskuddet igen er stigende. Og det er ikke kun godt for efterskolernes økonomi – men også for forældrenes. Større statstilskud betyder nemlig lavere forældrebetaling. Og en lavere forældrebetaling har flere fordele.

Først og fremmest betyder den lavere forældrebetaling, at flere efterskoler får elever nok til at sikre skolens overlevelse. Heriblandt også de mere specielle efterskoler, der henvender sig til en mere snæver gruppe, men som afgjort har lige så stor er berettigelse som de øvrige. I de senere år har flere efterskoler ellers kæmpet med næb og kløer for at få elever nok til skolen, men den tendens ser ud til at ændre sig i takt med at opholdene igen bliver billigere.

Og det er godt for mangfoldigheden på skolerne. Når forældrebetalingen bliver for høj, er det kun ”de riges børn”, der kommer på efterskole, og det er en uheldig drejning. Mangfoldigheden er nemlig en af efterskolernes helt store styrker, og derfor er for høj forældrebetaling direkte ødelæggende for efterskolemiljøet, der netop kalder på samvær på tværs af sociale skel.

Danske Efterskoler er meget opmærksomme på tilskuddet.
Derfor var foreningen Danske Efterskoler også ekstra opmærksomme i de år, hvor statsstøtten til skolerne blev skåret ned. Det ville nemlig have været hårdt slag for skolerne – og ikke mindst for de unge – hvis et efterskoleophold ikke længere var en mulighed for alle unge uanset baggrund, som ønsker at bruge et år på deres personlige og faglige udvikling på en efterskole.

Efterskoleophold er nemlig ikke kun gode for de unge, men også for samfundet. Et efterskoleophold kan give et velplaceret pusterum i en svær periode, og et år væk hjemmefra giver øjeblikkeligt bonus på modenhedskontoen. Forskellige undersøgelser viser da også, at tidligere efterskoleelever klarer sig godt i det videre studieliv, hvor de har mindre frafald på ungdomsuddannelserne end andre unge.

Og da hvert forebygget frafald, sparer samfundet for mange penge, kan man med god samvittighed påstå, at de knap 30.000 unge, der hvert år går på efterskole, måske nok koster statskassen lidt ekstra mens de går der, men at de efterfølgende tjener det tabte hjem med renters rente.