Trådløst netværk med uni-login

Hardsyssel valgte at bruge UNI-login.
I forbindelse med ombygning og udvidelse af Hardsyssel Efterskole, valgte skolen at udvide dækningen af det trådløse netværk, så det nu også dækker alle elevernes boområder og værelser.

Solutio og ZyXEL leverede udstyr og knowhow.
Rent teknisk blev opgaven løst med et større antal acces points leveret og konfigureret af Solutio fra Silkeborg. Solutio valgte professionelle access points fra ZyXEL til opgaven.
De valgte access points var hybridmodeller, så det var muligt at lade to af dem fungere som controller, og backup controller, for resten af skolens access points. Det gør hele administrationen lettere og minimerer muligheden (eller risikoen) for at fejlkonfigurere enkelte access points.

Husk at tegne abonnement på UNI-RADIUS.
Samtidig valgte Hardsyssel Efterskole at tegne abonnement på UNI-RADIUS hos UNI-C, dette abonnement gør det muligt for Solutio at lave en speciel konfiguration af skolens ZyXEL firewall, så alle elever bliver mødt med et loginbillede når de går på internettet med deres egen computer. For at eleven kan komme på internettet, kræver det at flere ting er opfyldt:

  • Eleven skal have et gyldigt login, dette styres af skolen via UNI-login, i det det kun er elever der er tilmeldt skolen der har et gyldigt login.
  • Det skal være tilladt for eleven at logge på i det aktuelle tidsrum, Solutio kan konfigurere adgangen så der bliver lukket i bestemte tidsrum, f.eks. om natten. (Lærerne kan stadig bruge internetforbindelsen om natten, det er kun eleverne der bliver lukket for.)
  • Eleven skal tilgå en hjemmeside der er tilladt på det givne tidspunkt, det er nemlig muligt at konfigurere udstyret så eleverne f.eks. ikke kan gå på Facebook i undervisningstiden, men godt kan benytte siden i frikvarterene.

Brug energien rigtigt.
Ved at bruge energien, og ressourcerne, på at etablere et godt trådløst netværk, er det nu muligt at bede eleverne om at medbringe egne computere. På den måde slipper skolen for at holde it-lokaler og computere i gang hen over skoleåret, i stedet kan lærerne koncentrere sig om at undervise og lade Solutio om det tekniske.